Quyidagi malumotlardan qaysi biri ormon yertuti uchun mos kelmaydi?

A) Energetik almashinuv jarayonining anaetob bosqichi sitoplazmada, aerob bosqichi mitoxondriyada kechadi
B) Korinadigan nurlarning har xil spektrlarini fotopigmentlar orqali ozlashtiradi
C) Biogeotsenoz tarkibida produsent sifatida birlamchi uglevod sintezida qatnashadi
D) Harakat yonalishi yoruglikning tasir yonalishiga bogliq bolmagan harakatlanish fototaksis deyiladi

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online