Notogri malumotlar korsatilgan javobni aniqlang. 1) uzunchoq miya zar

A) 2, 4, 5

153. (v19/20-104-19) Notogri malumotlar korsatilgan javobni aniqlang. 1) uzunchoq miya zararlansa, yurak ishi toxtab qoladi; 2) uchlik nervi yalliglansa yuz, koz, tish sohasida ogriq seziladi; 3) oqimtir yadro zararlansa, tana muskullari tarangligi pasayadi; 4) kosachasimon retseptorlar funksiyasining tugma buzilishi daltonizm hisoblanadi; 5) qalqonsimon bez funksiyasi pasaysa, tiretoksikoz yuzaga keladi; ) somatotrop juda kam ishlab chiqarilsa, akromegaliya yuzaga keladi. A) 2, 4, 5 B) 1,2, 5 C)1,3, 6
D) 3, 5, 6

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online