Notogri malumot keltirilgan javobni aniqlang.

A) Oq ayiq kurak tishlarining ponasimon bolishi bilan qongir ayiqdan farq qiladi ikkinchisidan Barr*HI EcoRI rest rikt azalan yordamida V
B) Grenlandiya tyuleni quloq suprasinining bolmasligi bilan dengiz mushugidan farq qiladi
C) Tuvaloq yerga in qurishi bilan korgalakdan farq qiladi
D) Jayra qoziq tishlarining bolmasligi bilan suvsardan farq qiladi

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online