Quyidagi atamalar qaysi sistematik birliklarni ifodalaydi? 1) lolasimo

A) a-4, 7; b-2, 3, 5; c-1,6
B) a-1,6, 7; b-2, 4; c-3, 5
C) a-1, 3, 6; b-2, 5; c-4, 5
D) a-1,6; b-4; c-3, 5,7

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online