Odamdagi domiy tishlar soniga qaysi suyaklar soni teng.

A) qovurga, yelka, tirsak, bilak
B) qovurga, peshana, tosh, son, boldir
C) tepa, ensa, yuz suyaklari, kaftusti
D) qovurga, bilak, tosh, chanoq, son

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online