Notogri fikrni toping.

A) 20 xil aminokislotaning DNK molekulasidagi 4 ta nukleotid yordamida kodlanishi genetik kod deyiladi.
B) Lishaynik tarkibidagi vitaminda qon hosil qilishda qatnashadigan mikroelement uchraydi.
C) Bakteriya hujayralarida ATF hosil bolib turadi. • ; v !
D) Simbioz gipotezasining isboti; mitoxodriya va xlorapiastlarda DNK ning mavjudligi.

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online