Lolasimonlar (1), qaragaytoifa (2), ituzum (3) va murakkabguldoshlar (

A) 1 - tak-tak; 2 - sharq sauri; 3 - baqlajon; 4 - boznoch
B) 1 - olgi; 2 - lipa; 3 - kartoshka; 4 - karrak
C) 1 - shashir; 2 - pixta; 3 - boritaroq; 4 - andiz
D) 1 - piyozli arpa; 2 - sekvoyadendron; 3 - baliqkoz; 4 - kakra

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online