Tushunchalarni manosi bilan juftlab korsating. a) gem; b) globin; c)

A) a-3, b-1, c-5, d-6, e-2, f-8, g-7, h-4
B) a-3, b-4, c-5, d-6, e-2, f-8, g-7, h-1
C) a-3, b-4, c-6, d-5, e-2, f-8, g-7, h-1
D) a-3, b-4, c-6, d-5, e-2, f-8, g-1, h-7

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online