Notogri malumotlarni aniqlang. 1) bogimoyoqlilar tipi qisqichbaqasimo

A) 2, 3, 5
B) 1,4,6
C) 1, 2, 6
D) 3, 4, 5

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online