Togri malumotlarni ajrating. 1) 1 morganida 1 %krossingover kuztiladi

A) 1,3, 4
B) 2, 3, 4
C) 1,3, 5
D) 5, 3, 2

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online