Quyidagi qaysi osimlik turlarini gultojbarglari va changchilarining so294. (v20/21-118-25) Quyidagi qaysi osimlik turlarini gultojbarglari va changchilarining soniga kora oilasini aniqlab bolmaydi? 1) namatak; 2) noxat; 3) saksovul; 4) qora ituzum; 5) tok; 6) gulxayri; 7) qovoq; 8) goza. A) 2, 4, 6 B)1,6, 8 C)3, 5, 7
D) 4, 5, 8

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online