Quyidagilar ichida uchinchi qovogi rivojlangan sovuqqonli organizmlarn

A) sariq ilon, echkiemar, agama
B) suvilon, gekkon, urchuqsimon kaltakesak
C) shaqildoq ilon, qalqontumshuq, kapcha
D) agama, qurbaqa, echkiemar

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online