Osimliklarni ularga xos jinsiy organlari bilan juftlang. а) S jinsiy org

A) 2, 7 - b, d; 1, 3, 6 - a, b; 5, 8 - c, d
B) 3, 4, 6 - a, b; 2, 7 - a, c; 1, 5, 8 - c, d
C) 1,2, 7 - b, d; 3, 4 - a, b; 5, 6, 8 - c, d
D) 1, 3, 4 - a, b; 2, 7, 8 - b, d; 5, 6 - c, d

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online