Atamalar va ularga mos tushunchalarni juftlab yozing. а) akkomodatsiya;

A) a-4, b-2, c-6, d-1, e-3, f-5
B) a-4, b-6, c-2, d-1, e-3, f-5
C) a-4, b-6, c-2, d-5, e-3, f-1
D) a-6, b-4, c-2, d-1, e-3, f-5

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online