Vegetativ organi (a) va generativ organi (b) insonlar tomonidan istem

A) a-2, 3,5; b-1, 7, 6
B) a-1,2, 6; b-3, 4,8
C) a-1, 3,7; b-2, 4, 8
D) a-5, 6, 8; b-1, 2, 7

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online