Hujayra va organoidlarni issiqlik, elektrik, mexanik tasirlardan himo

A) 3, 4
B) 4, 7
C) 1,5
D) 2, 6

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online