Tana bolaklari orqali kopayish xususiyatiga ega bolgan organizmlarni a

A) govak tanlilarda, kovakichlilarda, yassi chuvalchanglarda
B) govak tanlilarda, kovakichlilarda va ayrim halqali chuvalchanglar
C) spirogira, igna tanlilar, halqali chuvalchanglar
D) yassi va parazit chuvalchanglar, halqali chuvalchanglar va ignatanlilar

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online