Machin, oq shora hujayralarining mexanik tasirlarga nisbatan mustahka

A) buferlik
B) transpiratsiya
C) plazmoliz
D) turgorlik

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online