a-xivchinlilarning xlamidomonadaga, b - xlamidomonadaning xivchinlilar

A) a - hujayrasining harakatchan bolishi; b - tarkibida xlorofilning borligi
B) a - hujayra xromotoforida xlorofil; b - hujayrasining harakatlanishi
C) a - tayyor organik moddalar bilan oziqlanishi; b - fotosintez jarayono xromatoforida kechadi
D) a - xivchinlarining bolishi; b - hujayrasining 2 qavat membrane bilan oralganligi

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online