Cho1 moyqurti uchun tegishli bolmagan javobni toping.

A) arteriya va vena qonlari batamom ajralgan
B) notogri, metamorfoz bilan rivojlanadigan organizm
C) geterotrof organizm
D) yurakning chap qorinchasidan toza qon chiqadi

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online