Lattachi (1) va kutora (2) mansub bolgan sinfni aniqlang? a) qushlar;

A) 1-b, 2-a
B) 1-d, 2-a
C) 1-d, 2-b
D) 1-b, 2-c

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online