Suqsun uchun mantiqiy bogliq bolgan tushunchalarni aniqlang. 1) dumg

A) 1,2, 6
B) 1,4, 5
C) 3, 4, 5
D) 2, 3, 6

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online