Togri fikrni korsating.

A) Oqimtir yadro bosh miyaning ustun qismiga kiradi
B) Ovqat hazm qilish markazlari faqat uzunchoq miya va gipotalamusda joylashgan.
C) Jismoniy mashqlar bajarganda nafas katta yarimsharlarning postlogi tomonidan boshqariladi.
D) Somatotrop gormon nerv-muskul qozgaluvchanligini boshqaradi.

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online