Tana boshlogi qovak toqima bilan tolgan organizmlami aniqlang. 1)

A) 1,4
B) 1, 6
C) 2, 6
D) 3, 5

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online