Qaysi tuzulma suyaklarning osishi, oziqlanishi va regeneratsiyasida i

A) fassiya
B) miyelin
C) periost
D) togay

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online