Nereida (a), bolalar gijjasi (b), bitiniya (c) mansub tipga xos xususi

A) a-1,5; b-2, 4; c-3, 6
B) a-2, 6; b-3, 5; c-1,4
C) a-2, 5; b-3, 6; c-1,4
D) a-3, 5; b-2, 4; c-1, 6

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online