Qoni tana boshligini toldirib turadigan organizmni korsating.

A) nereida
B) yashil bronzaqongiz
C) dengiz otroq koptuklisi
D) jigar qurti

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online