Element bu ....

A) moddaning oddiy zarrachasi
B) moddaning bolinmas zarrachasi
C) moddaning mayda zarrachasi
D) yadro zaryadlari bir xil bolgan atomlar turkumi

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM тестирование онлайн | DTM test online