Qaysi elementlarda protonlar va neytronlar soni bir xil emas?

A) kremniy, berilliy
B) kalsiy, ftor
C) berilliy, ftor
D) magniy, geliy

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM тестирование онлайн | DTM test online