Qaysi moddalarda atom va molekulyar massalar bir xil emas? 1) vodorod;

A) 1,5, 6

8. (97-7-43) Qaysi moddalarda atom va molekulyar massalar bir xil emas? 1) vodorod; 2) temir; 3) kaliy; 4) marganes; 5) azot; 6) ftor. A) 1,5, 6 B) 2, 4, 6 C)1,3, 4
D) 3, 5, 6

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM тестирование онлайн | DTM test online