0,1 О, 1® О laming atomlari ozaro qaysi elementar zarrachalarning son


9. (97-10-137) 0,1 О, 1® О laming atomlari ozaro qaysi elementar zarrachalarning soni bilan farq qiladi? 1) elektronlar; 2) protonlar; 3) neytronlar. A) 1 B)2
C) 1 va 2
D) 3

:

: Kimyo
: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM | DTM test online