Elementning massa soni 4 nimadan tashkil topadi?

A) proton va neytronlar soni yigindisidan
B) neytronlar sonidan
C) protonlar sonidan
D) proton va neytronlar ayirmasidan

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM тестирование онлайн | DTM test online