Atom yadro zaryadi nima bilan tavsiflanadi?

A) elementning massa soni bilan
B) guruh tartib raqami bilan
C) davr raqami bilan 4
D) tartib raqami bilan

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM тестирование онлайн | DTM test online