Yadrosi tarkibidagi protonlar soni neytronlar soniga teng bolgan atoml

A) berilliy, uglerod, azot
B) bor, kislorod, ftor
C) magniy, oltingugurt, kalsiy
D) natriy, magniy, alyuminiy

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM тестирование онлайн | DTM test online