Massasi 6,179-1(Г26 kg va 5,845-1СГ26 kg bolgan atomlarda mos ravishda

A) 20 va 20
B) 19 va 19
C) 17 va 17
D) 18 va 17

:

: Kimyo
: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM | DTM test online