Quyidagi alomatlarning qaysilari elementga taalluqli? 1) fosfor tort a

A) 3, 4, 5

25. (04-1-1) Quyidagi alomatlarning qaysilari elementga taalluqli? 1) fosfor tort atomdan tashkil topgan tetraedr shaklni hosil qiladi; 2) fosfor III davrning V guruhida joylashgan; 3) fosfor bugining zichligi havoga nisbatan 4,28 ga teng; 4) fosforning yadro zaryadi +15 ga teng; 5) fosforning 15 ta elektroni bor. A) 3, 4, 5 B) 2, 4, 5 C)1,3
D) 2, 3

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM тестирование онлайн | DTM test online