Elementning qaysi xususiyati boshqa xususiyatlariga qaraganda muhimroq

A) yadro zaryadining qiymati
B) izotoplarga ega bolish
C) neytronlar soni
D) proton va neytronlarning yigindisi

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM тестирование онлайн | DTM test online