Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi protonning neytronga

A) 3,4
B) 2, 3, 5

37. (v6-110-6) Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi protonning neytronga nisbati birdan katta bolganlarini tanlang: 1) ogir suv (D20); 2) gidroksoniy kationi; 3) metan; 4) vodorod ftorid; 5) ammoniy kationi. A) 3,4 B) 2, 3, 5 C) 1, 2, 5 0)1,4

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM тестирование онлайн | DTM test online