Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi proton, neytron

A) 5, 3, 4, 1,2
B) 2, 3, 1,4,5
C) 5, 1,4, 3,2
D) 2, 1,4, 3,5

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM тестирование онлайн | DTM test online