Berilgan yonalishda moddalarning tarkibidagi elektron, proton va neytr

A) 4-a, 2-c, 3-a, 1-b 1
B) 1-b, 4-b, 2-a, 3-a
C) 1-b, 3-b, 2-c, 4-b
D) 3-b, 2-b, 4-a, 1-a

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM тестирование онлайн | DTM test online