Berilgan yonalishda moddalar tarkibidagi elektron, proton va neytronla

A) 1-b, 2-b, 3-b
B) 1-b, 2-a, 3-a
C) 1-b, 2-a, 3-b
D) 1-b, 2-b, 3-a

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM тестирование онлайн | DTM test online