Berilgan qatordagi moddalar tarkibidagi proton, elektron, neytron sonl

A) 1-a, 2-a, 3-b, 4-a
B) 1-a, 2-b, 3-b, 4-a
C) 1-a, 2-a, 3-b, 4-c
D) 1-b, 2-a, 3-a, 4-c

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM тестирование онлайн | DTM test online