C1702; 2) N " O; 3) C4H10; 4) C3De; 5)T127 02.


55. (v16-111-6 Quyidagi keltirilgan molekulalarni neytronlar soni ortib borishi tartibida joylashtiring. 1) C1702; 2) N " O; 3) C4H10; 4) C3De; 5)T127 02. A) 5-2-3-1-4 Р’) 1-3-2-5-4
C) 2-3-1-4-5
D) 5-1-2-4-3

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM тестирование онлайн | DTM test online