Molekulalardagi elektron, proton va neytronlar soni yigindisining kama


69. (v19/20-114-14) Molekulalardagi elektron, proton va neytronlar soni yigindisining kamayib borish tartibi keltirilgan qatorni korsating. 1) metan; 2) atsetilen; 3) vodorod ftorid; 4) metanol. A) 4, 2, 3,1 B)4, 1,3, 2

69. (v19/20-114-14) Molekulalardagi elektron, proton va neytronlar soni yigindisining kamayib borish tartibi keltirilgan qatorni korsating. 1) metan; 2) atsetilen; 3) vodorod ftorid; 4) metanol. A) 4, 2, 3,1 B)4, 1,3, 2 C) 1,2, 3,4 D)4, 3,1,2

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 1. Atom tuzilishi. Elementar zarrachalar - proton, neytron, elektron

DTM тестирование онлайн | DTM test online