Izotoplarning qanday kattaliklari bir xil boladi? 1) protonlar soni; 2


1. (96-15-67) Izotoplarning qanday kattaliklari bir xil boladi? 1) protonlar soni; 2) neytronlar soni; 3) elektronlar soni; 4) yadro zaryadlari; 5) atomlarining massa soni. A) 1,2,3 B)1,3, 4
C) 2, 4, 5
D) 3, 4, 5

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 2. Izotoplar. Izobaralar. Izotonlar. Izoelektron zarrachalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online