Quyidagi tavsiflarning qaysi biri 188 0,167 О va 188 О ga taalluqli?

A) allotropik shakl korinish
B) izotoplar
C) izobarlar
D) oddiy va murakkab moddalar

:

: Kimyo
: 2. Izotoplar. Izobaralar. Izotonlar. Izoelektron zarrachalar

DTM | DTM test online