Elementlarning izotoplarida quyidagilarning qaysilari bir xil boladi?

A) 1,2,3

6. (98-4-3) Elementlarning izotoplarida quyidagilarning qaysilari bir xil boladi? 1) yadro zaryadlari; 2) neytronlar; 3) elektronlar; 4) protonlar; 5) atomlarning massa sonlari. A) 1,2,3 B) 3,4, 5 0)1,3, 4
D) 1, 3, 5

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 2. Izotoplar. Izobaralar. Izotonlar. Izoelektron zarrachalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online