Quyidagi ifodalarning qaysi biri izotoplarning xususiyatlarini aks ett

A) turli kimyoviy elementlar atomlari
B) bir davrdagi kimyoviy elementlar atomlari
C) bir qatordagi kimyoviy elementlar atomlari
D) neytronlar soni turlicha bolgan bitta kimyoviy elementning atomlari *

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 2. Izotoplar. Izobaralar. Izotonlar. Izoelektron zarrachalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online