Izobaralar joylashgan qatorni korsating.

A) 12C, “Cl, 80Br


10. (00-1-41) Izobaralar joylashgan qatorni korsating. A) 12C, “Cl, 80Br B) 40Ar, 40K, 40Ca лч 11r 12л 13л лч 32л 40д 40ix

:

: Kimyo
: 2. Izotoplar. Izobaralar. Izotonlar. Izoelektron zarrachalar

DTM | DTM test online