"Izobarlar" tushunchasining togri ifodasini toping.

A) protonlar soni bir xil, lekin yadrodagi neytronlar soni har xil bolgan atomlar
B) neytronlar soni bir xil, lekin protonlar soni har xil bolgan atomlar
C) protonlar va neytronlar soni har xil bolgan atomlar
D) protonlar va neytronlar soni har xil, lekin ularning massalari yigindisi bir xil bolgan atomlar

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 2. Izotoplar. Izobaralar. Izotonlar. Izoelektron zarrachalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online